Tag Archives: ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ภัยเงียบที่ร้ายกว่าที่คิด อาการของไข้เลือดออก และภาวะแทรกซ้อน

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ภัยเงียบที่ร้ายกว่าที่คิด ถ้าพูดถึงโรคที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุด และกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น “ไข้เลือดออก” เพราะล่าสุด ดาราชื่อดังท่านหนึ่งก็ถูกโรคนี้เล่นงานเช่นกัน แต่ไม่ใช่เป็นแค่ไข้เลือดออกธรรมดา เพราะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาด้วย ทำให้อาการดูรุนแรงมากขึ้น  และล่าสุดอาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าโรคร้ายโรคนี้มาฝาก เพื่อที่ทุกคนจะได้ป้องกันตัวเอง รู้เกี่ยวกับอาการของโรค ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมากขึ้นค่ะ ไข้เลือดออก ชนิดที่พบในประเทศไทยเกิดจากไวรัสเดงกี (Dengue virus) และมียุงลายเป็นพาหะของโรค สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มี 4 ชนิด คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4  ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ละชนิดจะมีอาการแตกต่างกันออกไป  แต่เมื่อมีการติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งไปแล้ว ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีชนิดนั้นตลอดไป แต่ผู้ป่วยก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้หากได้รับเชื้อต่างชนิดกัน  ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเฉลี่ยปีละกว่า 2 หมื่นคน และพบว่าผู้ป่วยประมาณ 60% เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัย 6-12 ปี อาการโดยทั่วไปของไข้เลือดออก โดยทั่วไปผู้ป่วยไข้เลือดออกมักจะมีเลือดออกเป็นจุดๆ ตามตัว ตุ่มของโรคไข้เลือดออกจะคล้ายกับตุ่มยุงกัด หรือตุ่มของโรคทั่วไป แต่จะสังเกตได้ว่าจุดเลือดออกของโรคไข้เลือดออกจะไม่รู้สึกสากมือเหมือนโรคหัด และเมื่อกดดึงผิวหนังให้ตึง รอยแดงจะไม่จางหายไปเหมือนจุดถูกยุงกัดธรรมดา ซึ่งถ้ามีอาการตามที่กล่าวมานี้ร่วมกับมีไข้สูงตลอดเวลา ควรนำผู้ป่วยส่งแพทย์โดยด่วน   ไข้เลือดออกจะแบ่งออกเป็น  3 ระยะ โดยแบ่งเป็น ...

Read More »

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

 “ โรคไข้เลือดออก “ เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่รุนแรงมากนัก แต่ทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกัน ว่ามีผู้ป่วยอีกหลายต่อหลายรายที่โรคไข้เลือดออกนั้นก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต  ซึ่งความรุนแรงของโรคนี้ ทางแพทย์สามารถวินิจฉัยและแบ่งแยกลำดับอาการความรุนแรงของโรคออกเป็น 4 ลำดับด้วยกันดังนี้   โรคไข้เลือดออกแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 : ระยะไข้สูง ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีไข้อยู่ประมาณ 2-7 วัน ปริมาณของไข้นั้นผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการที่ไม่เท่ากัน เพราะผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากัน ในช่วงแรกอาจจะเช็ดตัวและให้กินยาลดไข้ช่วยไปก่อนในขั้นแรกได้ แต่ไม่ควรกินติดๆกันทุก 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ตับนั้นทำงานหนักมากขึ้น และส่งผลกระทบไปถึงขั้นภาวะตับวาย ระยะที่ 2 : ระยะวิกฤต ระยะนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะช็อคขึ้นได้ เนื่องจากเริ่มมีความรุนแรงของโรคที่มากขึ้น อาจจะมีการรั่วของพลาสมา หรือน้ำเหลืองออกนอกเส้นเลือด ย่อมเป็นอันตรายมากหากผู้ป่วยมีอาการช็อคดังกล่าว และแพทย์ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทัน เพราะผู้ป่วยจะทวีอาการเพิ่มขึ้น และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในเวลา 12-24 ชั่วโมง ระยะที่  3 : ระยะฟื้นตัว ระยะนี้ถือเป็นระยะที่ปลอดภัยและสามารถสบายใจได้ที่สุดของผู้ป่วยไข้เลือดออก เพราะเนื่องจากระยะนี้คือระยะที่ร่างกายให้การตอบสนองการรักษาได้ดี ชีพจรเต้นช้าลง หากเทียบกับผู้ป่วยระยะวิกฤษ ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ ขั้นที่ 1 : ผู้ป่วยไม่ถึงขั้นช็อค เป็นไข้เลือดออกโดยที่ไม่เกิดอาการที่ผิวหนัง ทำให้ผลการทดสอบนั้นให้ผลเป็นบวก ...

Read More »