Tag Archives: สรรพคุณกระถิน

ประโยชน์และโทษของกระถิน ผักริมรั้วสุดอร่อยที่หลายคนติดใจ

2.1

คนไทยไม่มีใครไม่รู้จักกระถิน เพราะเป็นต้นไม้ที่เห็นอยู่โดยทั่วทั้งตามบ้านเรือน และพื้นที่รกร้างทั่วไป คนส่วนใหญ่นำยอดอ่อนและฝักอ่อนมาเป็นผักและเครื่องเคียงในการรับประทานอาหาร รวมไปถึงเมล็ดของฝักแก่ที่ยังไม่แก่จัด ก็มีรสชาติมันอร่อย กลมกล่อมไม่แพ้กัน แต่ทราบหรือไม่ว่า กระถินมีประโยชน์และคุณค่ามากกว่านั้นหลายเท่า มีอะไรบ้างนั้น ลองมาดูกัน ลักษณะโดยทั่วไป กระถิน หรือ Lead tree หรือ Horse tamarind อยู่ในวงศ์เดียวกันกับ กระถินณรงค์ กระถินเทพา ชะเอมไทย ผักกระเฉด ต้นแดง ไมยราบ สะตอ และเหรียง มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆ เช่น กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี) กะตง กระถิน กระถินน้อย กระถินบ้าน ผักก้านถิน(สมุทรสงคราม) ผักก้านถิน (เชียงใหม่) ผักหนองบก (ภาคเหนือ) กระถินไทย กระถินดอกขาว กระถินหัวหงอก (ภาคกลาง) ตอเบา สะตอเทศ สะตอบ้าน (ภาคใต้) กระถินยักษ์ เป็นต้น ต้นกระถิน จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือดินเหนียว มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อนและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก นำมาปลูกในไทยเมื่อสมัยสุโขทัย ในส่วนใบของกระถินเป็นใบประกอบเป็นแพแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับกัน ...

Read More »