Tag Archives: รู้เท่าทันโรคเบาหวาน

รู้เท่าทัน โรคเบาหวาน

o3

  โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคเรื้อรังยอดฮิต 1 ใน 10ที่มีคนไทยป่วยเป็นโรคนี้กันมาก แถมยังพบได้ในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะวัยรุ่น วัยกลางคนก็มีสิทธิเป็นโรคนี้ได้ สาเหตุหลักๆ ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดจากการทำงานของ ฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายทำงานผิดปกติทำให้เสียความสมดุลในการใช้น้ำตาลในเลือด จึงเกิดน้ำตาลในกระแสเลือดสูง เพราะตามปกติแล้วร่างกายมนุษย์เราๆนั้น เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงาน เสริมสร้างร่างกาย เจ้าเซลล์ตัวอ่อนที่ชื่อเบต้าเซลล์จะเป็นตัวสร้างอินซูลิน เพื่อนำน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ เพื่อเผาผลาญพลังงานในการใช้ชีวิต แต่โรคเบาหวานนี้ เป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เพราะขาดฮอร์โมนอินซูลินทำให้น้ำตาลในเลือดสูง เมื่อขาดอินซูลินทำให้ร่างกายใช้น้ำตาลไม่ได้ จึงทำร่างกายทำงานผิดปกติ จนเกิดภาวะแทรกซ้อน ต่างๆขึ้นได้ คล้ายๆ กับระบบปั้มน้ำ สมมุติน้ำในระบบคือเลือด แต่ปั๊มน้ำดันทำงานผิดปกติ เพราะมีน้ำตาลในเลือดมาก (คล้าย ๆ มีน้ำตาลในน้ำมากไปจึงทำให้ข้นหนืดขึ้น)  ทำให้ปั้มน้ำทำงานหนัก ท่อน้ำ หรือหลอดเลือดต้องรับแรงดันเยอะ จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเกิดโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ ได้ง่าย เพราะร่างกายทรุดทำงานได้ไม่เต็มที่ หรืออวัยวะบางอย่างทำงานจนเกินไปทำให้ล้า โรคแทรกซ้อนจึงมาบุกทำลายอวัยวะนั้น ๆ ได้ง่าย ซึ่งประเภทของเบาหวานจะมี 2 ชนิด 1.โรคเบาหวานที่เกิดจากร่างกายทำลายเซลล์ มีการสร้างอินซูลินได้น้อย เป็นโรคภูมิต้านทานตัวเอง หรือออโตอิมมูน ผู้ป่วยจำพวกนี้ต้องฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดตลอดไป ถ้ารุ่นแรงมาก จะทำให้เกิดการคั่งของสารคีโตน ทำให้มีผลกระทบต่อระบบประสาทและหมดสติจนถึงแก่ชีวิตได้ 2.โรคเบาหวาน ที่พบกันส่วนใหญ่ เช่นพันธุกรรม น้ำหนักเกิน ขาดการออกกำลังกาย เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลินแต่ทำงานไม่เป็นปกติ เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์สร้างอินซูลินถูกทำลาย ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ...

Read More »