โรคอีสุกอีใสถือเป็นโรคยอดฮิตที่ระบาดมาในช่วงอาการเย็นๆ โดยเฉพาะฤดูหนาว ซึ่งโรคนี้จะไม่เลือกเพศและวัย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีสิทธิติดเชื้อได้เช่นกัน ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Varicella zoster virusและเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับโรคงูสวัด สามารถติดต่อได้ทางเดินหายใจ การไอ จาม หรือสัมผัสใช้ของร่วมกับผู้เป็นโรค โดยปกติอาการของโรคนี้จะหายประมาณ 2-3 สัปดาห์ สะเก็ดตุ่มก็จะหลุดร่วงออก