ภาวะแทรกซ้อนของ โรคไข้เลือดออก

 “ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่รุนแรงมากนัก แต่ทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกัน ว่ามีผู้ป่วยอีกหลายต่อหลายรายที่โรคไข้เลือดออกนั้นก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต  ซึ่งความรุนแรงของโรคนี้ ทางแพทย์สามารถวินิจฉัยและแบ่งแยกลำดับอาการความรุนแรงของโรคออกเป็น 4 ลำดับด้วยกันดังนี้

 

โรคไข้เลือดออกแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

ระยะที่ 1 : ระยะไข้สูง

ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีไข้อยู่ประมาณ 2-7 วัน ปริมาณของไข้นั้นผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการที่ไม่เท่ากัน เพราะผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากัน ในช่วงแรกอาจจะเช็ดตัวและให้กินยาลดไข้ช่วยไปก่อนในขั้นแรกได้ แต่ไม่ควรกินติดๆกันทุก 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ตับนั้นทำงานหนักมากขึ้น และส่งผลกระทบไปถึงขั้นภาวะตับวาย

ระยะที่ 2 : ระยะวิกฤต

ระยะนี้อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะช็อคขึ้นได้ เนื่องจากเริ่มมีความรุนแรงของโรคที่มากขึ้น อาจจะมีการรั่วของพลาสมา หรือน้ำเหลืองออกนอกเส้นเลือด ย่อมเป็นอันตรายมากหากผู้ป่วยมีอาการช็อคดังกล่าว และแพทย์ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทัน เพราะผู้ป่วยจะทวีอาการเพิ่มขึ้น และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในเวลา 12-24 ชั่วโมง

ระยะที่  3 : ระยะฟื้นตัว

ระยะนี้ถือเป็นระยะที่ปลอดภัยและสามารถสบายใจได้ที่สุดของผู้ป่วยไข้เลือดออก เพราะเนื่องจากระยะนี้คือระยะที่ร่างกายให้การตอบสนองการรักษาได้ดี ชีพจรเต้นช้าลง หากเทียบกับผู้ป่วยระยะวิกฤษ

52fc8ccac3ee2

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

ขั้นที่ 1 : ผู้ป่วยไม่ถึงขั้นช็อค เป็นไข้เลือดออกโดยที่ไม่เกิดอาการที่ผิวหนัง ทำให้ผลการทดสอบนั้นให้ผลเป็นบวก

ขั้นที่ 2 : ผู้ป่วยไม่ช็อค มีจุดเลือดออกตามผิวหนังทั่วไปทั้งแขนและขา มีอาการเลือดเกาเดาออก หรืออาเจียนเป็นเลือด

ขั้นที่ 3 : ผู้ป่วยช็อค มีความดันโลหิตต่ำ มีอัตตาการเต้นของชีพจรค่อนข้างเร็ว เหงื่อออกตามร่างกาย กระสับกระส่าย

ขั้นที่ 4 : ผู้ป่วยช็อคขั้นรุนแรง จนไม่สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้

อาการไข้เลือดออก

 

ภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยไข้เลือดออกได้แก่

  • ตับวายเฉียบพลัน ภาวะแทรกซ้อนนี้เป็นภาวะที่แทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออกที่ถือว่าเป็นสาเหตุร่วมในลักษณะต้นๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกนั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
  • ปอดอักเสบ เป็นภาะวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะที่ผู้ป่วยมีอาการช็อคขั้นรุนแรง และอาจมีอาการน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดร่วมอยู่ด้วย
  • หลอดลมอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภาวะแทรกซ้อนทั้ง 2 อย่างนี้อาจจะเป็นไปได้น้อย แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยไข้เลือดออก

 

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการไม่มีโรคย่อมเป็นลาภอันประเสริฐ หากเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วนั้น ไม่ว่าเชื้อโรคอะไรก็ตาม ก็จะไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายเราได้อย่างแน่นอน

nxmzrbyi1G6kypz8rqx-o

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *