2.1-how-to-warm-up-and-cool-down

วอร์มอัพ & คูลดาวน์ สำคัญอย่างไร?

การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านงานสวน การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายทั้งนั้น แต่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้น จะต้องมีการ warm up และ cool down เพื่อให้กล้ามเนื้อได้มีความพร้อมและชะลอเครื่องลงหลังจากการใช้งานแล้ว เพราะฉะนั้น การ warm up จึงช่วยป้องกันการบาดเจ็บให้กับร่างกายนั่นเอง ส่วนการ cool down ก็จะช่วยป้องกันการปวดเมื่อย ตามกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ได้

ทำไมเราจึงต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ?
ก่อนออกกำลังกายควร warm up อย่างไร ?
วิธีการเตรียมความพร้อมด้วยการวอร์มอัพก็ง่ายๆ เลย เพียงแค่ซอยเท้าอยู่กับที่ หรือเดินเร็วๆ เพื่อให้มีเหงื่อออกเพียงเล็กน้อย หรือจะควงแขนหมุนมือไปข้างหน้า ข้างหลัง ขยับหลัง ขยับไหล่ ทำอย่างต่อเนื่องเบาๆ ประมาณ 5 นาที แล้วยืดกล้ามเนื้อด้วยการเหยียดแขน เหยียดขา เหยียดศอก เหยียดไหล่ แต่ทุกๆ ค้างไว้ 5 วินาที จะช่วยให้ร่างกายได้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกกำลังกายในขั้นต่อไปได้ 

2.2-Warm-Up

การ Cool Down เพื่อลดการบาดเจ็บคืออะไร ?
Cool Down
ด้วยการเดินช้าๆ ก็ช่วยได้นะ
หลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้เดินช้าๆ เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ขั้นตอนนี้จะช่วยปั๊มสารแล็กติกแอ็กซิสที่คั่งค้างอยู่ภายในกล้ามเนื้อ ส่งไปให้ตับกับไตขจัดทิ้ง หากเราไม่ทำการ Cool Down สารแล็กติกแอ็กซิสที่อยู่ในกล้ามเนื้อ ก็จะทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยตามแขน ขา หรืออวัยวะที่มีการออกกำลังมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นการ Cool Down ก็คือการปั๊มเลือดผ่อนส่งคืนหัวใจเรื่อย ๆ เป็นเวลา 3 – 5 นาที ผลของมันก็คือ จะทำให้เลือดอยู่ที่กล้ามเนื้อน้อยลง และกลับไปที่หัวใจมากขึ้น ทำให้เราเหนื่อยน้อยลง แถมไม่ปวดเมื่อยอีกด้วย

เพราะฉะนั้น ก่อนการออกกำลังกายและหลังออกกำลังกาย เราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการ Warm Up และ Cool Down ก่อน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ของร่างกายนั่นเอง

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้