1.1-neck

รู้เรื่องไอโอดีน..ช่วยโรคคอพอก

ปัจจุบันข่าวสารเรื่องไอโอดีนเผยแพร่ไปทั่ว หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านรับประทานเกลือไอโอดีนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ผสมไอโอดีมเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น  น้ำปลา หรือไข่ เพื่อให้ได้รับในปริมาณที่พอเพียงเพื่อป้องกันการเกิดโรคคอพอก

เราควรจะต้องรับประทานเกลือเสริมไอโอดีนเสมอหรือไม่   ถ้ารับประทานเค็ม อาหารอะไรก็เหยาะเกลือ เติมน้ำปลาจะได้รับไอโอดีนมากเกินไปหรือเปล่า  และถ้าได้รับมากเกินไปจะเกิดโทษต่อร่างกายหรือไม่ หน้าที่และความสำคัญของสารไอโอดีนคืออะไรแน่ เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับไอโอดีน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคคอพอกทั้งสิ้น   เวลาอ่านปริมาณไอโอดีนในอาหารที่เสริมไอโอดีน จะแปลอย่างไร? รับประทานเกลือทะเลก็พอแล้วใช่ไหม ? บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ และยังคลายข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาว่าจะได้รับไอโอดีนมากเกินไปหรือไม่ อีกด้วย

2.2-Seafood-Menu

ไอโอดีน (Iodine) เป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสีเขียวดำและเป็นพิษใช้เป็นสารรังสีในการตรวจรักษาโรคไธรอยด์หรือใช้ผสมเป็นยาฆ่าเชื้อ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน ในอาหาร ไอโอดีนจะไม่อยู่ในรูปที่เป็นธาตุ แต่จะอยู่ในรูปของเกลือไอโอไดด์ (iodide) หรือ เกลือไอโอเดต (iodate) ร่างกายไม่สามารถสร้างธาตุนี้ได้ จะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ซึ่งมีอยู่มากในอาหารทะเล มีผู้พบว่าโรคคอพอกสัมพันธ์กับการขาดอาหารทะเลและไอโอไดด์ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีการเติมหรือเสริมไอโอไดด์ในเกลือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 หรือเมื่อปี พ.ศ.2473 ในสมัยรัชการที่ 6 และยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนเกลือที่ไม่เสริมไอโอดีนเลยก็มีจำหน่ายเช่นกัน

1.3-salt

ปัจจุบันปัญหาการขาดธาตุไอโอดีน  ซึ่งเป็นสาเหตุนำมาของโรคคอพอก ยังคงพบอยู่ในหลายประเทศที่ห่างไกลทะเลเช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา  อเมริกากลาง ส่วนในประเทศไทยก็ยังคงมีบ้างในบางพื้นที่ แม้ตัวเลขของโรคขาดสารไอโอดีนจะลดน้อยลงก็ตาม (ร้อยละ 3.3 ในปัจจุบัน) ความสำคัญของไอโอไดด์/ไอโอดีน จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไธรอยด์ มีชื่อเรียกว่าไธร๊อกซีน (Thyroxin) หรือไธรอยด์ฮอร์โมน ต่อมไธรอยด์จะดูดซึมไอโอไดด์จากกระแสเลือดที่ได้รับจากอาหารที่รับประทานแล้วนำมารวมกับกรดอะมิโน ไธโรซีน (tyrosine) แล้วสร้างเป็นไธรอยด์ฮอร์โมน และมีอยู่ในกระแสเลือดเพียง 8-15 ไมโครกรัม/100 มิลลิลิตร เท่านั้น มีหน้าที่สำคัญต่อระบบเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้เรากระฉับกระเฉง ทำงานต่าง ๆ ได้

1.4-Neck_lift

นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ตับ กล้ามเนื้อ ฯลฯ ทำให้เซลล์ต่าง ๆเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เพราะหากขาดสารไอโอดีมหรือไอโอไดด์ จะทำให้ร่างกายมีปัญหาโดยเฉพาะเด็ก ๆ ถ้าร่างกายได้รับไม่พอเพียงจากอาหารที่รับประทาน ผลก็คือ ฮอร์โมนไธร๊อกซีนจะไม่ถูกผลิตขึ้นตามปกติ อาการผิดปกติต่าง ๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งสังเกตได้คือ มีอาการอ่อนเพลีย เชื่องช้า ง่วงซึม ผิวหนังแห้ง หนาวง่าย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีอาการคอพอก ซึ่งมาจากต่อมไธรอยด์ที่โตขึ้นนั่นเอง รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหาเกลือเสริมไอโอดีนรับประมานกันนะคะ

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้